POTREBAN BROJ BODOVA 2018. GODINE


U tabeli je broj bodova koji je 2018. godine bio neophodan za upis u pojedine gimnazije i srednje stručne škole u Beogradu.

ŠKOLA
NEOPHODAN BROJ BODOVA ZA UPIS
1. gimnazija DRUŠTVENI SMER: 89,00 PRIRODNI SMER: 91,04
3. gimnazija DRUŠTVENI SMER: 86,70 PRIRODNI SMER: 94,31
4. gimnazija DRUŠTVENI SMER: 87,03 PRIRODNI SMER: 89,96
5. gimnazija DRUŠTVENI SMER: 83,08 PRIRODNI SMER: 86,37
8. gimnazija DRUŠTVENI SMER: 80,76 PRIRODNI SMER: 80,11
14. gimnazija DRUŠTVENI SMER: 85,00 PRIRODNI SMER: 92,95
gimnazija "Sveti Sava" DRUŠTVENI SMER: 84,60 PRIRODNI SMER: 83,91
Pravno-poslovna škola Beograd PRAVNI TEHNIČAR: 76,98 POSLOVNI ADMINISTRATOR: 85,87
I ekonomska škola EKONOMSKI TEHNIČAR: 77,46 FINANSIJSKI TEHNIČAR: 83,12
Farmaceutsko-fizioterapeutska škola FARMACEUTSKI TEHNIČAR: 91,68 FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR: 84,38
Medicinska škola, Deligradska PEDIJATRIJSKA SESTRA-TEHNIČAR: 82,21 FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR: 82,30
Medicinska škola, Zvezdara MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR: 79,73 FARMACEUT. TEHNIČAR: 86,65
Zubotehnička škola STOMATOLOŠKA SESTRA-TEHNIČAR: 79,63 ZUBNI TEHNIČAR: 83,78
Elektrotehnička škola "Nikola Tesla" ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA: 87,10 ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONIKE: 71,78
Ugostiteljsko-turistička škola TURISTIČKI TEHNIČAR: 74,53 KULINARSKI TEHNIČAR: 80,53
Grafička škola FOTOGRAF: 68,23
Škola za negu lepote SCENSKI MASKER I VLASULJAR: 66,35
Vazduhoplovna akademija AVIOTEHNIČAR-OGLED: 86,70 MEHATRONIČAR ZA RADARSKE SISTEME: 81,32
Geološka i hidrometorološka škola TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE: 68,71
Arhitektonska tehnička škola ARHITEKTONSKI TEHNIČAR: 70,24